Vrienden van Bethsan

Home

Dit is de website van de Stichting Vrienden van Beth San te Aalten. De stichting wil u door middel van deze website informeren over haar doelstelling, activiteiten en mogelijkheden. 

Doelstelling
De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Niet alle zaken welke het leefklimaat rondom de oudere verbeteren of in stand houden worden vanuit overheidsgelden vergoed. De stichting heeft het doel deze instandhouding of verbetering met de door haar ontvangen gelden voor de bewoners van de locatie Beth San te Aalten financieel te ondersteunen.

Wie zijn de Stichting Vrienden van Beth San?

De stichting bestaat uit 5 personen die het bestuur vormen van deze stichting; zij is onafhankelijk van Marga Klompé. Het zou zo maar kunnen zijn dat veel mensen niet bekend zijn met onze stichting, maar deze bestaat al sinds 1985….!

In onze statuten staat in formele bewoording onze doelstelling: het ontplooien van activiteiten die ertoe leiden het leven van de bewoners van woonzorgcentrum Beth San te Aalten te veraangenamen, op welke wijze en welke benaming dan ook.

Het is toch prachtig om als “vriend van Beth San” in deze stichting, die dit als doelstelling heeft, werkzaam te zijn!

Op welke manier proberen wij het verblijf in Beth San te veraangenamen?

We zoeken naar kleinschalige, praktische zaken waarvan bewoners kunnen genieten.
Zoals: een attentie met Kerst en/of Pasen, een muziekmiddag in het Grandcafé, een zomeractiviteit, een attentie voor de deelnemers aan de Avondvierdaagse, enz.

Tevens bieden we financiële ondersteuning aan activiteiten die door Beth San worden georganiseerd en/of bieden we daarbij een helpende hand.

Binnen Aalten werken we, waar mogelijk, samen met “Stichting Vrienden van Stegemanhof/HogeVeld”.