Vrienden van Bethsan
HomeVriendenkring om Beth San › Over ons

Over ons

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De stichting kent bij de belastingdienst een zogenaamde ANBI status. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking aan onze stichting.
Hieronder en onder de knop Activiteiten en verantwoording treft u de gegevens aan welke u nodig hebt behoeve van de ANBI.

De stichting

De stichting Vriendenkring om Beth San is opgericht op 14 maart 1985.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden;
Mevrouw R.J. Fukkink-Hoftijzer, voorzitter, atredend per april 2015
De heer H. Drenthel, penningmeester, aftredend per april 2015
Mevrouw H. Rave, penningmeester per mei 2015
Mevrouw K.H.M. Mengers-Willemsen, secretaris
Mevrouw H.G. Kolstee-Wildenbeest  
Mevrouw W. te Winkel-Bennnink
Mevrouw A. Inia

Postadres
Het postadres van de Stichting Vriendenkring om Beth San is;

Stichting Vriendenkring om Beth San
t.a.v. mevrouw K.H.M. Mengers-Willemsen
Harberskamp 35
7122 AX  AALTEN  

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41049180.

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer ten behoeve van de belastingdienst is: 8050.35.631