Vrienden van Bethsan
HomeVriendenkring om Beth San › Activiteiten en verantwoording

Activiteiten en verantwoording

Activiteiten

Het bestuur vergadert 2 à 3 maal per jaar over de bestedingen en de wensen vanuit Beth San.
Daarnaast is het bestuur actief bij ondersteuning van de activiteiten.

De stichting Vriendenkring om Beth San gaf in 2013 ondersteuning aan;

De activiteiten welke in 2014 zullen plaatsvinden zijn;

Verantwoording

De stichting Vriendenkring om Beth San maakt jaarlijks een overzicht van haar uitgaven en inkomsten.

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording
Het financiële verslag over 2013 zal op de eerst volgende vergadering in 2014 door de penningmeester worden ingebracht. Zodra het financiële verslag is behandeld zal de publicatie op deze site plaatsvinden.